Danh sách cửa hàng hoạt động Bánh Mì Dân Tổ Việt Nam

( Available Store )

Hải Phòng

Hà Nội

Hải Dương

Vinh – Nghệ An

Thanh Hóa

Quảng Ninh

Cao Bằng

Thái Nguyên

Lạng Sơn

Yên Bái

Lào Cai

Phú Thọ

Hưng Yên

Tuyên Quang

Ninh Bình

Vĩnh Phúc

Bắc Giang